Närmare åtta miljoner till flyktingguider och familjekontakter

I år kommer Länsstyrelsen Västra Götaland att dela ut knappt 8 miljoner kronor till kommunerna i länet för deras arbete med flyktingguider och familjekontakter. Intresset för att söka medel har varit stort. Våra kommuner ansökte om närmare 40 miljoner.

Länsstyrelserna delar varje år ut utvecklingsmedel till kommuner runt om i Sverige för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter för nyanlända invandrare och asylsökande. Ersättning lämnas till verksamheter som syftar till att underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärning eller ge socialt stöd till ensamkommande barn. För 2017 hade länsstyrelserna drygt 50 miljoner kronor att fördela totalt i landet. En av årets prioriteringsgrunder har varit samverkan, exempelvis mellan en kommun och civilsamhället, andra kommuner eller myndigheter. Totalt sett har länsstyrelserna fått in 216 ansökningar från kommuner runtom i landet. Av de som sökte fick 128 helt eller delvist bifall på sin ansökan.

Länsstyrelsen i Jönköpings län är sedan 2014 ansvarig för att fatta beslut om och betala ut medel till de sökande kommunerna. Beslut har nu fattats i samtliga ärenden och pengarna kommer att betalas ut till de kommuner som fått bifall senast under vecka 26.