Nästan 48 kvadratkilometer kommunala naturreservat i Västra Götaland

Kommunerna i Sverige bildar allt fler naturreservat. I Västra Götalands län har hittills 28 kommuner inrättat 51 kommunala naturreservat med en yta på totalt 4 791 hektar, alltså nästan 48 kvadratkilometer. Uddevalla och Borås står för de enskilt största andelarna. Det visar ny statistik från Naturvårdsverket.
Barn springer på skogsväg

– De kommunala naturreservaten är viktiga både för att människor ska ha tillgång till naturupplevelser och för att Sverige ska nå miljökvalitetsmålen, säger Claes Svedlindh, chef för Naturavdelningen på Naturvårdsverket.

Merparten av Sveriges naturreservat har bildats av länsstyrelser, men under de senaste åren har även många kommuner börjat skydda mark, främst nära tätorter. 68 procent av kommunerna ser behov av att skydda mer tätortsnära områden, visar en studie.

I Västra Götalands län har Uddevalla, Borås och 26 andra kommuner tagit steget och inrättat 51 kommunala naturreservat med en yta på 4 791 hektar (se tabell per kommun nedan).

– Arbetet med kommunala naturreservat är positivt och vi hoppas att fler kommuner i länet inspireras av det som görs i länet, säger Johan Jannert, ansvarig för naturskydd på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Kommuner som inrättar naturreservat kan få upp till 50 procent i bidrag till intrångsersättning eller för minskning av marknadsvärdet på kommunens egna fastigheter från Naturvårdsverket. För att förbereda inrättandet kan kommunen också få så kallat LONA-bidrag.

Läs mer

Att inrätta kommunala naturreservat

Tio års erfarenheter med LONA— lokala naturvårdssatsningen

​Kommunala naturreservat i Västra Götalands län, areal och antal

 

Kommun

Areal

(ha)

Antal
Alingsås3773
Bengtsfors191
Borås1 1506
Falköping2173
Göteborg531
Hjo211
Härryda1581
Kungälv1891
Lerum461
Lidköping1021
Mariestad482
Mark773
Mellerud793
Mölndal971
Partille2651
Skara411
Skövde1635
Stenungsund501
Strömstad211
Tanum254
Tidaholm131
Tjörn121
Trollhättan1042
Uddevalla1 2922
Vara211
Vårgårda501
Vänersborg842
Åmål631
Summa479151

 Kontakta oss

​Jennifer Hood
Naturskydd Länsstyrelsen
010-224 44 98
jennifer.hood@lansstyrelsen.se

Claes Svedlindh
Naturvårdsverket
010-698 14 99
claes.svedlindh@naturvardsverket.se
 
Pressansvarig
Maria Göranson
010-224 45 42
0706-60 97 69
maria.goranson@lansstyrelsen.se