28 nya klimatmiljoner till Västra Götaland

Klimatklivet i Västra Götaland får 28 nya miljoner av Naturvårdverket. Pengarna slussas vidare som stöd till åtgärder inom bland annat energikonvertering, biogas, och laddinfrastruktur. Stora belopp går till Skanska Industrial Solutions för att driva asfaltstverk med förnybart bränsle.

Det har delats ut 237 miljoner till 156 olika klimatåtgärder i Västra Götaland sedan 2015. Insatser som reducerar utsläppen av växthusgaser i länet med 55 039 ton varje år, vilket motsvarar utsläppen från drygt 97 000 svenskars tur och returresor till Gran Canaria.

De två största potterna går till Falköpings kommun och Skanska Industrial Solutions. Falköpings kommun får 6,75 miljoner för att öka produktionen av biogas från matavfall. Skanska Industrial Solutions får sammanlagt 9,4 miljoner för att konvertera asfaltsverken i Lidköping och Munkedal att drivas med förnybart bränsle.

De 28 klimatmiljonerna som fördelas i denna omgång går till 34 olika åtgärder i Västra Götaland. Majoriteten av de beviljade ansökningarna gäller fortsatt utbyggnad av laddinfrastruktur för elbilar i länet.

Läs mer i listan över beviljade åtgärder i den här omgången

Det blir tre ansökningsomgångar för Klimatklivet under nästa år. Första omgången är öppen mellan 15 januari och 15 februari.

Läs Naturvårdsverkets pressmeddelande.

Fakta om Klimatklivet

Bidrag inom Klimatklivet beviljas till de åtgärder som ger störst minskning av växthusgasutsläpp per investeringskrona. 1305 projekt i hela landet har hittills fått 2,57 miljarder kronor i stöd. Alla företag och organisationer i Sverige kan söka stödet. Totalt ska 3,5 miljarder kronor fördelas till och med år 2020. Naturvårdsverket tar beslut om stöd efter samråd med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen arbetar med vägledning till aktörerna och att samordna insatserna för minskade utsläpp. Mer information om Klimatklivet finns på Naturvårdsverkets webbplats.