Landshövdingen besöker Orust kommun

På tisdag den 10 januari besöker landshövding Lars Bäckström Orust kommun. På programmet står bland annat diskussioner kring landsbygdsutveckling, turism, integration, havsbruk och marin energi.

​Programmet för besöket ser ut så här:

09:00 - 09:15 Fika, välkommen
09:15 - 09:45 Länsstyrelsen informerar
09:45 - 10:30 Landsbygdsutveckling, ett Enat Bohuslän, tillstånd, turismutveckling, integration med mera (Ronny Svensson)
10:30 - 10:40 Bensträckare
10:40 - 11:30 Marin utveckling: Havsbruk (Anders Granhed), Marin energi (Karin Stenlund)
11:30 - 12:00 Pressträff
12:00 Lunch

 
Media hälsas välkommen till pressträff

Tid: Tisdag 10 januari kl. 11.30 - 12.00
Plats: Kommunhusets entré

Bakgrund

Landshövding Lars Bäckström besöker under en treårsperiod länets samtliga 49 kommuner inklusive alla stadsdelsnämnder i Göteborg och Borås. Turnén startade den 6 mars 2014 i Sotenäs.

Syftet med besöken är att träffa representanter för kommun, lokala företag, organisationer med flera för att diskutera aktuella frågor. Samtidigt kommer det från Länsstyrelsens sida att informeras om vad som görs för att bidra till ett hållbart samhälle inom olika områden – miljö, klimatanpassning, energi, landsbygdsutveckling, strandskydd, integration, bostadsfrågor med mera.


 Kontakta oss

Orust kommun
Kerstin Gadde
Kommunalråd
0304-33 43 28
070-865 56 45

Jan Eriksson
Kommunchef
0304-33 42 68

Anneli Fredrikson
Pressansvarig
0304-33 44 86
 
Länsstyrelsen Västra Götaland
Kent Andersson
073-660 51 53

Pressansvarig:
Länsstyrelsen i Västra Götaland
Jan Mogol
010-224 45 52
0705-60 71 21
jan.mogol@lansstyrelsen.se