VG Stab förstärker i kris

När krisen kommer kan det ofta vara svårt att få resurserna att räcka till. Med resurspoolen VG Stab kan dock hjälpen vara ett telefonsamtal bort. Den 17 juni samlades VG Stab i Skövde. Under våren har poolen kompletterats med tiotalet kommunikationsstrateger som kan förstärka krisstaben hos en kommun eller annan aktör.
Gruppbild på VG Staben

Länsstyrelsen förvaltar sedan några år en länsgemensam resurspool som kan stödja och avlasta krisledningsorganisationen hos en kommun, räddningstjänst eller myndighet vid samhällsstörningar. I poolen finns personer med kompentens inom bland annat stabsledning, räddningstjänst, analys och bedömning. Nu i vår har poolen förstärkts med kommunikationskompetens.

– Både stora och små organisationer kan vid en större samhällsstörning få svårt att klara sig med egna resurser. Det gäller inte minst på kommunikationssidan. Därför känns det väldigt bra att vi nu har ett gäng rutinerade kommunikationsstrateger som kan rycka ut om det skulle behövas, säger Annika Braide, kommunikationschef på Länsstyrelsen.

Just kommunikationsfrågorna stod i fokus vid mötet i Skövde. Deltagarna fick en presentation av länets inriktning och rutiner för kriskommunikationssamverkan. Annika Braide gav också konkreta exempel på hur arbetssättet har tillämpats i den länsgemensamma kommunikationssamordningen under höstens arbete med flyktingsituationen.

Samverkan en nyckel

Stefan Lindvall, sektionschef för Säkerhetspolisen i region väst, berättade om hur SÄPO arbetar med att förebygga och avslöja terrorism riktad mot Sverige. Föredraget följdes av en diskussionsövning utifrån ett scenario där terrorhot riktades mot delar av Västsverige. Under övningen tryckte många på vikten av att berörda aktörer samverkar i såväl åtgärder som i kommunikationen med allmänheten.

– En utmaning är att ge ett tydligt och samlat budskap i en situation där det råder hög osäkerhet, reflekterade en av deltagarna.

Under dagen gav också Leif Larsson, Länsstyrelsens enhet för samhällsskydd och beredskap, en presentation om när och hur Länsstyrelsen kan gå in och ta över ansvaret för kommunal räddningstjänst. Leif Isberg, handläggare inom krisberedskap på Länsstyrelsen och ansvarig för VG Stab, avrundade dagen med att berätta om regeringens planeringsanvisningar för arbetet med civilt försvar.

Kort om VG Stab

VG Stab är en regional, frivillig resurspool som kan förstärka, komplettera och avlasta befintliga ledningsorganisationer vid samhällsstörningar. Poolen består i dagsläget av närmare femtio personer från kommuner, räddningstjänster, Västra Götalandsregionen och några myndigheter i länet. VG Stab förvaltas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och förfrågan om stöd görs via Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap.