Vad händer med växter och djur i odlingslandskapet?

Visste du att antalet får har ökat med 50 procent, men antalet gulsparvar har minskat till hälften på de senaste femton åren? En ny rapport visar trenderna för den biologiska mångfalden under de senaste trettio åren.
Omslagsbild

Odlingslandskapet förändras hela tiden. Att det har skett enorma förändringar på hundra år är allmänt känt, men det är svårare att upptäcka de förändringar som pågår just nu. ​

Rapporten är en sammanställning av miljöövervakningsdata från odlingslandskapet.

Växter och djur i Västra Götalands odlingslandskap