Vart tar kioskerna vägen?

Kioskbyggnader är en karaktäristisk del av 1900-talets samhällsbild. Men antalet kiosker minskar kraftigt. Länsstyrelsen har nu beviljat Bohusläns museum ett bidrag på 150 000 kronor för att ur ett kulturmiljöperspektiv göra en kartläggning i Västra Götaland och ta fram ett kunskapsunderlag.
Kiosk i Ljungskile, 1950-tal. Foto: Arne Andersson, Bohusläns museums arkiv

Kiosken har varit en naturlig samlingspunkt både i storstaden och i mindre samhällen. Den erbjuder tidningar, glass, korv, lotter och godis – kanske inte vardagens basvaror men ändå en viktig del av vår konsumtion. Lätt tillgänglig med generösa öppettider och alltid nära. Ett karaktäristiskt inslag i det moderna samhällets bebyggelsebild.

Uppgifter finns om att det i landet försvinner omkring 36 kiosker om året och att två kommuner i Västra Götaland redan saknar kiosker. Det finns få andra användningsområden för en stängd och övergiven kiosk och våra samhällen är därför på väg att förlora ett karaktäristiskt inslag.

I takt med att samhällets försäljningsställen förändrats, liksom våra inköp, har kioskens betydelse minskat och Bohusläns museum ställer sig nu frågan "Vart tar kioskerna vägen?". 

Under 2017, med start i höst, genomför Bohusläns museum, tillsammans med Västarvet, ett projekt med syfte att få ett tillräckligt underlag för att kunna hantera företeelsen kiosker ur ett kulturhistoriskt perspektiv och kunna identifiera vilka kulturhistoriska värden de representerar.  Den översiktliga kartläggningen av kioskerna i länet kommer att vara till hjälp i det löpande kulturmiljöarbetet.

Länsstyrelsen bidrar med 150 000 kronor till projektet som ses som en viktig del i kartläggningen av tidstypiska byggnader med ett kulturhistoriskt värde.


 Content Editor

​Tomas Brandt
Enhetschef Kulturmiljö och Samhälle, Bohusläns museum
0706-23 34 66

Mats Herklint
Funktionsschef Funktionen för kulturmiljöprövning, Länsstyrelsen Västra Götaland
010-224 45 58

Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland@lansstyrelsen.se
010-224 40 00