Var rädd om antibiotikan

Idag, fredagen den 18 november, firar vi den europeiska antibiotikadagen. Det gör vi med stor tacksamhet och viss oro. Antibiotikaresistensen ökar nämligen.

​Antibiotikaresistensen ökar även i Sverige, trots att vi ur ett internationellt perspektiv har en låg förbrukning och ett relativt gynnsamt resistensläge. Det senare gäller både människor och djur.

I Sverige samarbetar nu en mängd olika aktörer inom hälso- och sjukvården, djur- och livsmedelssektorn och forskningen för att tillsammans hejda utvecklingen mot ökad antibiotikaresistens.

Du kan också hjälpa till. Exempelvis genom att:

  • Prata med din läkare eller veterinär om när antibiotika gör nytta.
  • Lämna in överbliven antibiotika på apoteket.
  • Förebygga infektioner och smittspridning genom att tvätta händerna och följa vaccinationsprogram.

Här hittar du fler tips för att minska smittspridning och få ner onödig antibiotikaanvändning www.skyddaantibiotikan.se.