Var finns pengarna? Stöd och bidrag för att nå miljömålen

Länsstyrelsen Västra Götaland har sammanställt olika stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att nå miljömålen. Sammanställningen heter "Var finns pengarna?".
Femhundralappar

Sammanställningen lyfter stöd och bidrag från de regionala aktörerna Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och Skogsstyrelsen, flertalet nationella myndigheter och organisationer samt EU. Sammanställningen uppdateras minst ett par gånger per år och är ett stöd för länets aktörer.

Läs mer om Stöd och bidrag till åtgärder för att nå miljömålen