Vandringsfiskens dag uppmärksammas med filmlansering

Vissa saker i naturen sker enligt ett särskilt mönster. Så är det till exempel med fiskar som vandrar för att leka. På många ställen hindras de av dammar, kraftverk och felaktigt lagda vägtrummor. Imorgon firas Vandringsfiskens dag världen över för att uppmärksamma dessa fiskarters utsatthet. Länsstyrelsen och Vattenmyndigheten Västerhavet uppmärksammar dagen genom att lansera en film.
Filminspelning vid Ålgårda vattenkraftverk i Kungsbacka kommun

Vandrande fiskarter som lax, öring, ål och havsnejonöga är beroende av att kunna ta sig mellan sött och salt vatten till sina lek- och uppväxtområden. De kan inte ta sig förbi vandringshinder i form av exempelvis vattenkraftverk.

I filmen visar Daniel Johansson, biolog på Länsstyrelsen i Västra Götalands län, ett gott exempel på en fiskväg runt Ålgårda vattenkraftverk i Kungsbacka kommun. Ett omlöp, som det också kallas, kan vara en bra lösning på de ställen där det av olika anledningar inte går att riva ut vandringshindret.

Arbetet med att öppna upp vattendrag så att fisk kan vandra fritt är en del av miljömålet Levande sjöar och vattendrag som Sveriges riksdag har beslutat om. Men att våra vattendrag ska vara levande har betydelse för mycket mer än bara vandringsfisken. De är viktiga som rekreationsområden för att till exempel bada, vandra eller paddla kanot. 

Se filmen om vandringsfisk och dess utmaningar på Länsstyrelsen Västra Götalands Youtube-kanal.

Läs mer om Vandringsfiskens dag och hur den uppmärksammas världen över på World Fish Migration Day.

 


Kontakta oss

Pressansvarig:
Anita Nilsson
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18