Välbesökt boksläpp om minnesvärda byggnader

– Jag tror den här boken kommer att sälja bra!
Sa landshövdingen Lars Bäckström under boksläppet av Hus, människor, minnen. I boken presenteras ett urval av länets drygt 250 byggnadsminnen.

Under måndagen bjöds byggnadsminnesägare och författare till boken Hus, människor, minnen in till Länsstyrelsens lokaler i Göteborg för presentation av boken. Arbetet startade 2012 och har gjorts tillsammans med över 40 författare. Byggnaderna i boken ska berätta en historia och skildra olika typer av människoöden. Att kunna levandegöra och berätta nya historier om byggnaderna var avgörande för hur boken utformades, förklarade länsantikvarie Karolina von Mentzer.

Två av redaktörerna till boken, Lena Emanuelsson och Eva Björkman, introducerade de olika perspektiven byggnadsminnena i boken presenteras genom. Några exempel på perspektiv är; med jorden som grund, mötesplatser, brott och straff och på väg och räls.

– Vi ville ha en bok där man kom närmare människorna och husen, förklarade Eva Björkman. I boken kan du också läsa om morgondagens minnen. Med projektet moderna monument vill Länsstyrelsen och länets museiorganisationer lyfta fram värdefulla miljöer från 1930-talet och framåt. Byggnader från den här tiden glöms ofta bort när man talar om byggnadsminnen trots att de är kulturhistoriskt värdefulla.

Under dagen fanns också Marie Odenbring Widmark från Västarvet på plats och berättade om vikten av att, och hur, vi tar hand om äldre byggnader. Att använda sig av äldre metoder och att låta huset själv vara med och bestämma kan vara bra tillvägagångssätt för att bevara äldre byggnader.

– Man kan inte förvänta sig att ett 100 år gammalt hus ska ha räta linjer utan att det är lite snett och vint, de här husen har lite annorlunda krav och spelregler, sa Widmark.

Dagen avslutades med att alla deltagare fick varsitt exemplar av boken och många stannade kvar och bläddrade i de cirka 400 sidor som boken omfattar.


Boken, som ges ut av Bohusläns museums förlag, kommer att finnas till försäljning på Bohusläns museum, i butik och via postorder, via Adlibris och Bokus samt i boklådor som tar hem den via Bokinfo (före detta bokrondellen).


Människor minglar och läser i boken om hus