Mer utflyktstips i semestertider

Semestertider är utflyktstider. För några dagar sedan besökte vi Smögens lotsutkik i Bohuslän. Nu är det dags att ta sig inåt länet. Nästa utflyktstips är Klockarbolet i Odensåker, Mariestads kommun. Här, i det vackra hjärtat av Västergötland, får du en rejäl resa bakåt i tiden.
Fotografi : Odensåker

Klockarbolet i Odensåker

Klockarbolet i Odensåker är en av Sveriges äldsta gruppbebyggelser som står kvar på sin ursprungliga plats. Här får du en fin bild av hur bebyggelsen på landsbygden såg ut på 1700-talet, med låga torv- och halmtäckta hus.

Det äldsta bostadshuset, som kallas Fridhem, anses ha tillkommit redan på 1600-talet. På gården finns också svinhus, ladugård, sovelbod, vedbod och källare. 

Klockaren var en viktig person i församlingen, med flera olika uppgifter förutom att sköta klockringningen i kyrkan. En av de viktigaste var att fungera som skollärare för socknens barn och lära dem läsa och skriva. 

Odensåker församling äger än idag Klockarbolet, medan Odensåker hembygdsförening deltar i förvaltningen och levandegör det gamla klockarbostället genom en rad olika aktiviteter. 

Hitta hit:

På väg 26 mellan Skövde och Mariestad, sväng av mot Odensåker och Väring. Följ sedan skyltar mot Odensåker.  

 Fotografik: Klockarbolet i Odensåker

Text: Hjalmar Fredin
Före detta praktikant, kommunikationsenheten

Fotografi: Thomas Carlquist, Västergötlands museum.


 Content Editor

HUS MÄNNISKOR MINNEN

– en bok om länets historia genom byggnadsminnena


Omslag till boken Hus människor minnenUnderlaget till artikeln är hämtad ur boken "Hus människor minnen" som har getts ut av Länsstyrelsen i samarbete med Bohusläns museums förlag. I boken behandlas ett rikt urval av länets drygt 250 byggnadsminnen som är skyddade enligt kulturmiljölagen. Dessutom finns en förteckning över länets alla byggnadsminnen.

Boken är framtagen i ett brett samarbete med bland andra länets museiorganisationer, universitet, specialister och förvaltare av byggnadsminnen som skyddas av kulturmiljölagen. Den finns till försäljning hos flera museer och bokhandlare i länet, samt via Adlibris och Bokus.

Utgivare: Bohusläns museums förlag i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands län
ISBN 978-91-7686-274-2
384 sidor. Inbundet hårdband och rikt illustrerad
Cirkapris: 325 kr