Utbetalning av deponerade medel

Under september månad kommer Länsstyrelsen inte att kunna betala ut några deponerade medel. Detta beror på en uppgradering av ekonomisystemet som beräknas vara klar den 30 september 2016.

​Det går dock bra att skicka in ansökan om utbetalning och vi tar emot och hanterar ansökningar om deponering som vanligt under perioden.

Läs mer om att deponera pengar.