Unik skog med violetta gubbar och andra svampjuveler blir naturreservat

Länsstyrelsen har beslutat att skydda drygt 14 hektar skog, cirka 6 kilometer nordost om Gullspång. Naturreservatet Linhult innehåller en rad sällsynta och hotade svamparter.

Den nu skyddade skogen är en riktig skattgömma för den svampintresserade. Det är dock inte matsvampar som i första hand lockar svampfolket till platsen. Här handlar det i stället om sällsynta och hotade arter med namn som brandtaggsvamp, bitter taggsvamp, brödtaggsvamp, kejsarskivling och violgubbe. Reservatet är också den enda kända platsen i Sverige där fingersvampen Ramaria Schildii (tidigare Terrea) finns. Svampen är så ovanlig att den i dagsläget saknar ett svenskt namn.

– Grunden till områdets rika och speciella svampflora utgörs av den kalkrika berggrunden dioritskiffer som finns i området, berättar biologen Henrik Roos på Länsstyrelsen Västra Götaland.

De flesta av områdets sällsynta svampar är också beroende av att det finns gamla granar. Dessa svampar lever i samexistens med just gamla granar genom så kallad mykorrhiza-bildning. Mykorrhiza kallas det när fina spindelvävsliknande svamptrådar tränger in i trädens rötter och därmed hjälper trädet att ta upp vatten och näringsämnen. Som tack för hjälpen får oftast svampen nödvändiga organiska föreningar av trädet.

Genom att bilda naturreservatet Linhult säkerställer Länsstyrelsen nu att dessa gamla granar inte avverkas. Det ges också möjlighet att arbeta med skötselåtgärder för att gynna områdets exceptionellt värdefulla svampflora.


​Pressansvarig:
Anita Nilsson
010-224 45 46
0736-60 51 18
anita.nilsson@lansstyrelsen.se