Totalförsvar i en osäker tid

Årets Krissamverkan Västra Götaland handlade om "Nytt säkerhetsläge - ny totalförsvarsplanering". Hur ser dagens säkerhetspolitiska läge ut? Vilka hot kan riktas mot vårt samhälle, idag och imorgon? Hur kan vi öka vår beredskap för påverkanskampanjer från främmande makt?

​Den 15 december samlades närmare 300 personer på Svenska Mässan i Göteborg för Länsstyrelsens årliga krissamverkanskonferens.

Fotografi Lars Bäckström och Annika Nordgren ChristensenDagen inleddes av landshövding Lars Bäckström som gjorde en personlig tillbakablick på totalförsvarsfrågan. Annika Nordgren Christensen, försvars- och säkerhetspolitisk expert, guidade sedan deltagarna genom dagen i rollen som moderator.   

Talarfältet bestod av författaren och historikern Wilhelm Agrell, statssekreterare Jan Salestrand, journalisten och Rysslandskännaren Malcolm Dixelius, försvarsforskaren Peter Matsson, överstelöjtnant Hans Håkansson och senioranalytiker Dominik Swiecicki. Korta sammandrag av presentationerna finns nedan

Fotografi: Malcolm Dixelius, en av dagens talareMalcolm Dixelius, en av talarna, gav en inblick i rysk politik och rysk omvärldsanalys. 

Bild av det säkerhetspolitiska läget
Deltagarna fick, för att summera dagen kort, en ganska tung och allvarlig bild av dagens säkerhetspolitiska läge. Det kan, för att citera Wilhelm Agrell, lätt sprida sig en känsla av missmod och hopplöshet. Men missmodet är ingen bra hållplats för människan. Det är väsentligt bättre att kika på vad vi kan och måste göra. Svaret finns i en tillbakablick. I det gamla totalförsvaret. Naturligtvis i en uppdaterad version.

Fotografi: Wilhelm Agrell 

 – Idag är nog flertalet av oss rådvilla inför en kris. Vad ska jag göra? Totalförsvaret ger oss uppgifter, konstaterar Agrell.

Men totalförsvaret handlar också om att bygga förtroende. Att vi, myndigheter och kommuner, tar oss an säkerhetssamordningen med stort allvar. Att vi inser att vår uppgift är att i möjligaste mån säkra medborgarnas överlevnad i händelse av en kris. Alltså mat, vatten och värme.

 

Det är positivt att totalförsvaret diskuteras igen, men det tar tid att återuppbygga förmågan. Det var en av slutsatserna i det avrundande panelsamtalet.

Fotografi: Talare under dagen

Dagen avslutades med inbjudan till nästa års konferens. Då står klimathotet på agendan. Länsstyrelsens säkerhetsdirektör tackade alla som deltagit på konferensen och gjorde ett medskick.

– Jag har ett budskap till kommunerna. Rikta blicken inåt era egna organisationer. Gör era planer och se över säkerhetsskyddet ordentligt. Så ses vi nästa år, avslutade Lisa Nordahl.

Fotografi: Lisa Nordahl 

Röster från dagen
Bland konferensdeltagarna fanns politiker i kommunens krisledningsnämnd, kommunchefer, säkerhetssamordnare, kommunikatörer samt företrädare för räddningstjänst, Västra Götalandsregionen, polis, Kustbevakning, Försvarsmakten, Trafikverket, Civilförsvarsförbundet och andra samhällsviktiga aktörer i länet.

Fotografi montage: deltagare under dagen  

Här kan du ta del av några röster från dagen.

Den 16 december fortsatte säkerhetssamordnarna med ett eget program. De diskuterade bland annat civilförsvarsfrågan utifrån ett kommunalt och regionalt perspektiv. Det bjöds också på goda exempel på det säkerhets- och krisberedskapsarbete som pågår ute i kommunerna. Och så överraskade Andréa Harbeck, Länsstyrelsens enhet för samhällsskydd och beredskap, med ett rim om skyddsobjekt.

Här kan du läsa korta referat av presentationerna under huvudkonferensen den 15 december. Läs mer om konferensen Krissamverkan Västra Götaland.

Foto: Misak Nalbandian