Tio länder i nytt gemensamt jordbruks- och naturvårdsprojekt

Nu sparkar vi igång HNV-Link, som är ett nytt jordbruks- och naturvårdsprojekt. Lantbrukare, myndigheter och forskare kommer under tre år att bygga upp ett nätverk inom och mellan tio deltagarländer.

Arbetet kommer att koncentreras till trakter med höga naturvärden kopplade till aktiv jordbruksdrift. Exempelvis naturbetesmarker och slåtterängar. Huvudsyftet är att dammsuga Europa på goda idéer som både kan stärka jordbruksföretagen och öka miljönyttan. De goda exemplen ska sedan spridas över kontinenten.

Läs mer om HNV-Linkprojektet

Läs mer på HNV-Links webbplats (webbplatsen är på engelska)

Karta över HNV-Linkprojektet