Tankar och ord i orostider

På årets konferens Krissamverkan Västra Götaland höll landshövding Lars Bäckström ett inspirerande inledningstal om vårt land i fred och ofred. Nu kan du som inte var där ta del av talet.
Lars Bäckström