Sverige Tillsammans för ett gemensamt integrationsarbete

Den 15 mars hölls det tredje av tre möten i länet under den nationella samling som regeringen gett namnet ”Sverige Tillsammans”.  Myndigheter, kommuner och Västra Götalandsregionen träffades i Skövde.
Landshövding, Lars Bäckström.

Landshövding Lars Bäckström öppnade konferensen med orden: ”Ensam är inte stark” och hela idén med regeringens uppmaning till ledningarna för rikets kommuner, landsting och myndigheter är att samverka och gemensamt arbeta för en god etablering av nyanlända.

I oktober 2015 hölls den nationella samlingen ”Sverige Tillsammans” i syfte att diskutera och utbyta erfarenheter kring nyanländas etablering. Mötet i Skövde var det tredje i ordningen för länet och det femtonde i ordningen i landet. Totalt ska 17 regionala konferenser hållas under våren.

– Människor i arbetsför ålder skulle minska drastiskt om det inte vore för invandringen till vårt land, sade statssekreterare Erik Nilsson som presenterade regeringens etableringspolitik. Han menade att flyktingsituationen innebär stora möjligheter att stärka Sveriges konkurrenskraft och att utmaningen är att ta tillvara den kraft och den kompetens som kommer till vårt land. Han påpekade dock att obalansen mellan län och kommuner är stor med stora skillnader i arbetsmarknad och tillgång till bostäder. En utmaning att lösa i samverkan.

Statssekreterare, Erik Nilsson.

Dagen fortsatte med information från myndigheter som Migrationsverket, Boverket, Arbetsförmedlingen, Skolverket, Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg. Även ett lokalt perspektiv gavs av Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande i Skövde. Under eftermiddagen hölls valbara parallella seminarier med ett regionalt perspektiv kring bostadsfrågor, hälsa, arbete och utbildning. En mycket givande dag med mycket matnyttig information och fruktbara diskussioner för de 85 deltagarna som kom till Skövde.

Tidigare konferenser på temat, arrangerade av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Länsstyrelsen i Hallands län, hölls den 16 februari i Göteborg och den 4 mars i Kungsbacka.

Landshövdingens öppningsanförande