Sumpskogen får ett bättre skydd i Ruderskogen

I naturreservatet Ruderskogen i Tibro kommun finns en säregen sumpskog med många kalkkrävande arter i den annars kalkfattiga Tibrotrakten. Orsaken till dessa speciella förhållanden är kalkrikt källvatten som sipprar upp ur marken. Nu har Länsstyrelsen beslutat att utöka naturreservatet.
Sumpskog i Ruderskogen södra. Foto: Örjan Nilsson

Ruderskogen blev naturreservat år 2000. Sumpskogar med klibbal, björk och gran dominerar i området. Flera så kallade signalarter för skog med höga naturvärden finns i naturreservatet, till exempel myskmadra, dvärghäxört, rörsvepemossa och havstulpanlav.

Naturreservatet utökas med 10,2 hektar så att den totala arealen nu blir 42,8 hektar. Utökningen sker på mark som ägs av Stiftelsen Skogssällskapet, som även tog initiativ till utökningen redan 2008.

– Vi är positiva till att naturreservatet utökas säger Mattias Berglund, skogschef på Skogssällskapet. Genom att ytterligare areal skog skyddas, i anslutning till sumpskogar och bäckar i Ruderskogen, så förstärks naturvärdena långsiktigt i området. Det ligger helt i linje med Skogssällskapets målsättning om att skydda och förstärka befintliga naturvärden i vår skog.

– Det känns bra att kunna utöka naturreservatet som har många naturvårdsintressanta arter, säger Örjan Nilsson, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Örjan Nilsson fortsätter:

– När det gäller friluftslivet och besökare till naturreservatet får man i ärlighetens namn erkänna att sumpskogen i naturreservatet nog aldrig kommer att bli särskilt välbesökt. Några stigar eller liknande anordningar kommer heller inte att anläggas i naturreservatet. Men områdets svårtillgänglighet kan även bidra till en fin naturupplevelse för de besökare som ändå tar sig in i området.


 Kontaktpersoner

Länsstyrelsen i Västra Götaland:
Örjan Nilsson Naturvårdshandläggare
010-224 51 67 orjan.nilsson@lansstyrelsen.se

Stiftelsen Skogssällskapet:
Mattias Berglund
031-335 66 04 mattias.berglund@skogssallskapet.se
www.skogssallskapet.se

Kontakta oss

Pressansvarig:
Anita Nilsson
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18