Strategiska vägval för ett gott liv

Strategiska vägval utgör ett gemensamt förslag för hur Västra Götaland ska nå målet om en fossiloberoende region 2030.

​Förslaget har arbetats fram i en bred process, och aktörer från näringsliv, kommuner, kommunalförbund, högskola, universitet med flera har haft möjlighet att delta och lämna synpunkter under processen.

Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen har gemensamt ansvarat för samordning arbetet. I dag har en rapport med förslag på strategiska vägval gått ut på remiss. Den klimatstrategi som finns kommer att revideras utifrån strategiska vägval. Förslaget går nu att läsa i sin helhet och det finns möjlighet att tycka till om det genom att svara på ett frågeformulär

Läs mer om strategiska vägval.