Strategiska vägval – fossiloberoende 2030

Nu finns förslag på strategiska vägval ute på remiss. I Västra Götaland har vi ett ambitiöst klimatmål– att vara fossiloberoende till år 2030. Mycket görs redan, men för att nå målet behöver tempot höjas och fler möjligheter ses i utmaningarna.

 

Förslagen på strategiska vägval har tagits fram i en bred dialogprocess med aktörer från näringsliv, kommuner/kommunalförbund, högskola, universitet m.fl. under koordinering av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen. Förslaget är ute på remiss och tillsammans med kommunalförbunden arrangerar Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen fyra remisseminarium under september månad. Det finns möjlighet att tycka till om förslagen.

- Vi ser fram mot att få in synpunkter och förslag på hur länets aktörer vill vara med och arbeta för att vi ska nå målet med att vara fossiloberoende till 2030, säger Cecilia Lunder, utvecklingsledare Miljömål, på Länsstyrelsen Västra Götalands län.    

Välkommen att tyck till om hur vi ska prioritera och öka takten!

Läs mer på http://www.fossiloberoendevg.se/