Stort engagemang för lokal naturvård

Satsningen på lokal naturvård fortsätter. Länsstyrelsen i Västra Götaland har beviljat bidrag på totalt 2,5 miljoner till 15 projekt i 10 av länets kommuner. Och mer pengar kommer.
Naturvårdsbränning i naturreservatet Halla

​Det här var första beslutsomgången. Vi kommer att fatta beslut om ytterligare projekt innan sommaren, säger Jennie Niesel, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Sedan den lokala naturvårdssatsningen (LONA) startade 2004 har 344 naturvårdsprojekt genomförts i kommuner runt om i hela länet. Bland årets projekt som fått tummen upp av Länsstyrelsen finns bland annat bränning, en åtgärd som kan gynna den hotade fjärilsarten alkonblåvinge, och bekämpning av jätteloka med fårbete.

– Våra naturförvaltare blev eld och lågor över bränningsprojektet, säger Jennie Niesel.

LONA-projekten har bidragit till ett ökat engagemang av naturvård i närmiljön. Kommuner, ideella organisationer, markägare och det lokala näringslivet har varit involverade i en mängd projekt och därmed bidragit till flera miljö- och friluftsmål.

För de kommuner som inte fick bidrag denna gång kommer snart en ny chans. Ansökningarna om LONA-bidrag för 2017 ska vara hos Länsstyrelsen senast 1 december i år.

– Även om det är kommunen som ansöker om bidraget går det alldeles utmärkt för ideella föreningar och markägare att driva projekten, tipsar Jennie Niesel.

Läs mer i listan över beviljade lokala naturvårdsprojekt 2016


Kontakta oss

Pressansvarig:
Anita Nilsson
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18