Storsatsning på biogas i Västra Götaland

Nu har det tagits beslut om nya stöd inom Klimatklivet. I Västra Götaland har bland annat två stora biogasprojekt fått pengar.
Stödet ges till åtgärder som ger största varaktiga minskning av utsläpp av växthusgaser per krona.
Klimatklivets satsningar har hittills minskat utsläppen av växthusgaser med 23 000 ton årligen i länet.

​Rena Hav AB får drygt 33 miljoner kronor i stöd för att uppföra en biogasanläggning med tillhörande rening av processvatten i Kungs-hamn. Anläggningen kommer att i första hand ta hand om avfall från fiskberedningsindustrin. Biogasen kommer sedan att försörja driften av Orkla Foods anläggning och andra industrier i närheten.

Borås Energi och Miljö får drygt 15 miljoner för att bereda matavfall som ska bli råvara för biogasproduktion. Biogasen ska sedan användas som fordonsgas.

Andra åtgärder som fått stöd i denna omgång är fjärrvärmeutbyggnad, laddstolpar, simulatorbaserad undervisning i körteknik samt konvertering från olja till bioolja, biogas, pellets och bergvärme.

Läs mer: Klimatklivets biogas visar vägen mot en fossilfri fordonsflotta

FAKTA Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd som ska gå till åtgärder som minskar växthusgasutsläppen i linje med lokala och regionala strategier. Alla, förutom privatpersoner, kan söka investeringsstödet. Exempelvis kommuner, företag, landsting, organisationer och stiftelser. Du söker stödet hos Länsstyrelsen i ditt län. Länsstyrelsen skriver sedan ett yttrande och skickar ansökan vidare till Naturvårdsverket. Det är Naturvårdsverket som fattar beslut om vilka investeringar som får stöd. Det rör sig om 600 miljoner kronor årligen under perioden 2016-18.

 


 Content Editor

Kontaktperson (1/6):
Jan Mastera
Miljöskyddsavdelningen
010-224 51 43
jan.mastera@lansstyrelsen.se

Kontaktperson (2-3/6):
Kristina Flisberg
Miljöskyddsavdelningen
010-224 46 17
kristina.flisberg@lansstyrelsen.se

Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21