Störningar på webbplatsen tisdagen den 1 november

På kvällen den 1 november utför vi planerat underhåll på webbplatsen. Det medför störningar mellan klockan 18.00 och 22.00. Webbplatsen går tidvis inte att nå.