Störningar på webbplatsen fredag kväll den 4 mars

På kvällen den 4 mars utför vi underhållsarbete på webbplatsen. Det medför störningar från klockan 18.00 och webbplatsen går tidvis inte att nå.