Stormvarning längs västkusten

SMHI har utfärdat en klass 2-varning för storm längs västkusten i Västra Götaland. Det kan också bli kraftiga vindar i de västra delarna av Sjuhärad. Vindarna beräknas kulminera sent imorgon kväll. Vattenståndet kan höjas upp till 150 cm över normalläge. Högst vattenstånd väntas runt Göteborg. Ha beredskap för störningar i trafiken och andra följdverkningar.

Länsstyrelsen har genomfört en samverkanskonferens med berörda kommuner, räddningstjänster och berörda myndigheter söndagen den 25 december, kl 18.00.

Som alltid är det klokt att vara förberedd inför oväder. Det kan bli störningar i elförsörjningen så se till att ha batterier till radion och stearinljus. Tänk också på att ta in eller surra lösa föremål på uteplatser och balkonger, att se över byggnadsställningar och andra tillfälliga konstruktioner.

Länsstyrelsen fortsätter att följa läget i nära samverkan med berörda aktörer.

Frågor om oväder

Har du frågor om storm eller hur du skyddar din egendom, gå in på Din säkerhet.

 

Följ informationen hos ansvariga aktörer

Väderläget på SMHI

Läget i trafiken

Krisinformation.se

eller ring 113 13