Stöd och bidrag till åtgärder för att nå miljömålen

Vilka stöd och bidrag finns för att göra åtgärder för att förbättra miljön? Det är en av de vanligaste frågorna vi får. För att underlätta för länets aktörer har vi tagit fram ”Var finns pengarna? -sammanställning av stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att nå miljömålen ”.
Våtmark anläggs med stöd från Landsbygdsprogrammet.

Sammanställningen lyfter stöd och bidrag både från de regionala aktörerna Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och Skogsstyrelsen, samt flertalet nationella myndigheter och organisationer.

Här hittar du sammanställningen

Kom gärna med förslag på förbättringar av denna sammanställning!