Stöd till innovationer för hållbara städer

Nu finns ekonomiskt stöd till spetsteknik och avancerade systemlösningar i stadsmiljön att söka från Naturvårdsverket.

Totalt kommer 68 miljoner kronor att fördelas i hela landet under 2016-2019. Stödet utlyses av Naturvårdsverket, i samverkan med Boverket och Energimyndigheten. Satsningen genomförs som en del av regeringens investeringar för klimatet.

Bidrag kan sökas av företag, kommuner, aktörer med regionalt utvecklingsansvar, landsting, organisationer och stiftelser i Västra Götalands län. Det kan sökas av enskild aktör eller gemensamt av flera aktörer. Stöd kan sökas för projektering, planering och förstudier för hållbar stadsutveckling med fokus på användning av spetstekniker och avancerade systemlösningar.

Första ansökningsperioden är 15 september-17 oktober kl. 15.00.

Läs mer på www.naturvardsverket.se/stadsinnovationer