Det finns barn som inte längtar efter sommarlovet

De flesta skolbarn längtar efter sommarlov med ledighet, sol och bad. Men det finns också barn som inte alls längtar, utan känner oro för att bli bortförda utomlands och tvingade att gifta sig. I veckan lanserar Länsstyrelsen Östergötland en informationskampanj för att uppmärksamma detta.

– Det krävs att myndigheter uppmärksammar dessa barn och tar ansvar för att de får det stöd och skydd de kan ha behov av. Därför måste medvetenheten höjas hos yrkesverksamma, säger Juno Blom, utvecklingsledare, Länsstyrelsen Östergötland.

I veckan lanseras en kampanj riktad till dem som kommer i kontakt med barn, till exempel skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård och polis. Drygt 13 500 mottagare kommer att få kampanjutskicket via e-post från Länsstyrelsen Östergötland.

Länsstyrelsen Östergötland har ett regeringsuppdrag att ansvara för ett Nationellt Kompetensteam och en nationell stödtelefon. Till stödtelefonen kan yrkesverksamma och frivilligorganisationer vända sig för att få råd och stöd i ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer såsom barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning. Till den nationella stödtelefonen har det från mars 2014 till februari 2016 inkommit ärenden som rör 147 personer där det funnits oro för eller planer på barn- eller tvångsäktenskap och ärenden som rör 28 flickor/unga kvinnor och en ung man som varit utsatta för barnäktenskap/tvångsäktenskap.

Under 2015 polisanmäldes 46 fall gällande äktenskapstvång och vilseledande till äktenskapsresa. Under perioden januari - mars 2016 är det 19 anmälda fall. Hittills har inget lett till åtal.

Länsstyrelsen Östergötland har även haft i uppdrag att ta fram en nationell informationskampanj om den nya lagstiftningen mot äktenskapstvång som trädde i kraft 1 juli 2014. Den består av affischer, filmer och vägledning som finns för nedladdning via webbplatsen www.hedersfortryck.se

Affischerna riktar sig dels till barn och unga, dels till vårdnadshavare och är översatta till tio språk.

Länsstyrelsen Östergötland har även informerat socialdepartementet och justitiedepartementet samt Migrationsverket om ensamkommande barn som kommit till Sverige och är i barnäktenskap. Detta låg till grund för Migrationsverkets utredning om hur de hanterar dessa ärenden.

För mer information, kontakta:
Juno Blom, utvecklingsledare, Länsstyrelsen Östergötland
0706-64 84 02