Skynda på om du vill spara energi

Små och medelstora företag kan nu få stöttning i sitt arbete med energieffektivisering. Vi gör det möjligt genom nätverk. En kombination av erfarenhetsutbyte och individuell rådgivning.
Vill du vara med? Då måste du snart anmäla företagets intresse.
Fabrik. Foto: Energimyndigheten

Med stöd från EU satsar nu Energimyndigheten, Länsstyrelserna och de regionala energikontoren på att bygga upp kompetens i företagen för att de ska kunna driva sitt energiarbete framåt. 

Nu är det dags att anmäla sig till nätverk för att kunna få hjälp. I nätverken kan små och medelstora företag med en energianvändning över en (1) gigawattimme (GWh) delta.

Här får du mer kunskap om energieffektivisering och hur du startar ett systematiskt och strukturerat arbete med energifrågan. Kombinationen av erfarenhetsutbyte och individuell energirådgivning gör detta till en unik möjlighet att verkligen åstadkomma resultat. I Västra Götaland ska det bildas fem stycken nätverk med 8-16 deltagare i varje.

Fastighetsägare, tillverkningsindustri, livsmedelsföretag och jordbruksföretag är några exempel på branscher som är aktuella. Vi sätter igång i september, men du måste anmäla dig till ett nätverk senast 31 maj.

Hör av dig till: vastragotaland@lansstyrelsen.se 
Andrea Teran Öman 010-224 4616 eller Camilla Funke, 010-224 46 58.

Läs mer om satsningen hos Energimyndigheten

 


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21