Skyddsjakt efter varg på Kynnefjäll

Länsstyrelsen beslutade idag om skyddsjakt efter den varg som i augusti angripit och dödat får i Bullaren i Tanums kommun.

Länsstyrelsen bedömer att det är samma varg som vid upprepade tillfällen angripit och dödat får i Bullaren, Tanums kommun. Vargen har utvecklat ett beteende att försöka ta sig in i fårhagar och angripa djuren. Det är inte sannolikt att detta beteende ändras. Länsstyrelsen menar därför att skyddsjakt är enda sättet att förhindra ytterligare angrepp på får från denna varg.

För att inte riskera att någon annan varg än den skadegörande avlivas vid skyddsjakten, kommer jakten att bedrivas med spårhund från slagna byten. Länsstyrelsen ber allmänheten och fårägare att snarast rapportera slagna får eller vilda byten, så att besiktning kan genomföras. Den skadegörande vargen misstänks ha en skada på underkäken, vilket gör att besiktningsmannen känner igen de skador som vargen orsakar.

Skyddsjakten får endast bedrivas av särskilt utsedda jägare. 

Läs mer i beslutet

Jaktområde


 Content Editor

Anita Bergstedt
Rovdjursansvarig
010-224 54 60
070-309 54 86
anita.bergstedt@lansstyrelsen.se
 
Johan V Larsson
Chef, viltenheten
010-224 53 99
073-089 83 93
johan.v.larsson@lansstyrelsen.se

 


 

Kontakta oss

Pressansvarig:
Anita Nilsson
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18