Skåpenäs – nytt naturreservat i Bengtsfors kommun

Naturreservatet Skåpenäs ligger ett par kilometer nordost om Billingsfors centrum i Bengtsfors kommun. Det är ett reservat som fullkomligt lyser av vitsippor i vårens tid. Här finns också en rad spännande växter för botaniskt intresserade.

​Snart blir dagarna ljusare och vi kan börja se fram emot en ny vår. Då är det läge att packa matsäcken och besöka några av länets alla naturreservat. Varför då inte ta en tur till Dalsland och Billingsfors? Här har Bengtsfors kommun för några år sedan inrättat naturreservatet Ösan. Nu har Länsstyrelsen beslutat att bilda naturreservatet Skåpenäs som ligger alldeles intill i en bitvis brant skogbeväxt sluttning ned mot Laxsjön.

Naturen är mycket omväxlande. Här finns lövskog med ädellövträd som ask och alm. På våren lyser marken vit av vitsippor som inbjuder till strövtåg. Här finns också mer svårtillgängliga branter med gamla träd som ger ett urskogsliknande intryck. En liten bäck kastar sig utför klippan och mynnar via ett fuktigt lövskogsparti ut i Laxsjön. Med lite tur kan man träffa på både nötkråka och mindre hackspett, två fågelarter som trivs i området.

Botaniskt kunniga kan i området leta upp arter som hässleklocka, trolldruva, tandrot, vedtrappmossa, grön sköldmossa, trädporella, fällmossa, blåsfliksmossa, grov baronmossa, slanklav, grynig filtlav, fjällig gytterlav och lunglav. Blåsippor finns nästan överallt. 

För att göra naturreservatet ännu mer attraktivt för såväl växter och djur som för besökare planeras olika åtgärder. Bland annat ska en hel del granar avverkas för att gynna lövträden. För den besökande allmänheten ska en parkeringsplats anläggas varifrån en cirka 1,6 kilometer lång vandringsled ska märkas upp. En vandringsled mellan naturreservaten Ösan och Skåpenäs planeras också på sikt.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21