Se upp för vilt på vägarna!

Det inträffar över fem viltolyckor per timme i Sverige. Vanligast är att rådjur och vildsvin är inblandade. För att minska olyckorna går i veckan Nationella Viltolycksrådet ut i en landsomfattande kampanj.

​Orsakerna till att vi har så stort antal viltolyckor kan vara många och faktorerna kan samverka. Biltäthet, ökad viltstam hos vissa djur, ovana att läsa av naturen utanför vägbanan, bra vägar och därmed hög hastighet kan vara bidragande orsaker. Nästan 35 procent av viltolyckorna sker i de tre storstadslänen.

Vad kan jag som bilförare göra

Förbered resan och ta reda på var de flesta olyckorna har skett tidigare. Det gör du bäst genom att besöka Nationella Viltolycksrådets webbplats där den samlade viltolycksstatistiken finns.

Använd också Nationella Viltolycksrådets viltolycksremsa. Den innehåller information om hur en bilförare kan förebygga en olycka. Den visar bilder på de djurarter som, om man sammanstöter med dem, ska anmälas till Polisen via 112.

Den viktigaste insatsen som du som bilförare kan göra är dock att vara vaksam när du är ute vägarna. Extra vaksam ska du vara från och med skymning till gryning. Det är under denna tid som djuren är mest aktiva. Men de kan korsa färdvägen när som helst och var som helst, till och med i tätbebyggt område.

Om olyckan är framme 

Om en viltolycka inträffar ska du i första hand ta hand om eventuella skadade och varna andra trafikanter genom att sätta ut en varningstriangel. Även om du inte kan konstatera någon skada på djuret ska olyckan ändå rapporteras till Polisen via SOS 112. Polisen skickar ut en eftersöksjägare från någon av jägarorganisationerna för att spåra djuret och eventuellt avliva det för att förkorta dess lidande.

Läs mer i broschyren "Se dig omkring – när du reser" och besök www.viltolycka.se för att lära dig hur du kan minska risken att drabbas av en viltolycka.