Se möjligheterna i livsmedelskedjan

Hur kan jag utnyttja en ökad efterfrågan på svenska, lokala och ekologiska livsmedel? En fråga i fokus den 3 februari då det är det dags för Tillväxtdagen i väst. Här får du chansen att möta företagare som vågat tänka nytt och annorlunda.
Ett fält och en landsväg och en gård. Foto: Hillevi Upmanis

Dagens program har siktet inställt på livsmedelskedjan och hur du kan dra nytta av marknaden för att utveckla ditt företag långsiktigt och hållbart. Du får inspireras av tankar, idéer och goda exempel på hur andra företag har hittat vägar till nya marknader och möjligheter.

Dagens föreläsare kommer från både privat och offentlig sektor. Programpunkterna handlar om efterfrågan på svenska livsmedel, hur trenderna ser ut och hur du når nya kunder. Moderator under dagen är komikern och programledaren Jan Bylund.

Tid: 3 februari 2016, kl. 9.00-16.00

Plats: Vara konserthus Tillväxtdagen i väst är en samlad satsning för att utveckla västsvenska lantbruks- och landsbygdsföretag.

Arrangörer är Länsstyrelsen i Västra Götalands Län, Västra Götalandsregionen, Hushållningssällskapen, Rådgivarna Sjuhärad, LRF, Sveriges lantbruksuniversitet och Jordbruksverket

Läs mer på Tillväxtdagens Facebook-sida