Samverkan kring smittskydd och matförgiftning

I samband med utbrott av matförgiftning och smittsamma sjukdomar är det viktigt att alla vet vad de ska göra, och det snabbt. Ett 50-tal representanter från myndigheter i Hallands och Västra Götalands län övar idag den 22 september på hur detta genomförs på bästa sätt.
Samtal och diskussioner under pågående övning.

Övningsdagen har tema ”Utredning av livsmedelsburen smitta”. Här träffas bland annat livsmedelsinspektörer, länsveterinärer och smittskyddsläkare för att öva och bli ännu bättre på att spåra och hantera livsmedelsburna utbrott. En utbrottshandbok är nästan klar och nu ska den implementeras.

- Vi prövar och förbättrar Utbrottshandbokens innehåll, som ett steg på vägen mot snabb och effektiv utbrottshantering, säger Maria Nylén, länsveterinär vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Övningen, som sker i bred samverkan, är nödvändig för att få handboken så bra som möjligt och dels samla in idéer och lösningar på eventuella problem. Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland genomför dagen tillsammans med Livsmedelsverket och andra centrala myndigheter.

- Idag ser vi fram mot en fullspäckad dag med bra diskussioner och brett deltagande, Susanne Thisted Lambertz, projektledare för Utbrottshandboken på Livsmedelsverket. Utbrottshandboken blir en myndighetsgemensam handbok och en del av Sveriges inspel till våra internationella samarbeten.

Det är Livsmedelsverket som tillsammans med berörda myndigheter på lokal, regional och central nivå tar fram den nationella handboken. Arbetet finansieras av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och förhoppningen är att boken är klar under första halvan av 2017.