Samling för Borås och industrin

– Nyheten om planer på neddragningar i Ericsson inger oro. Skulle de bli verklighet fullt ut är det till skada för hela Sverige, Västsverige med Göteborg och framför allt för Boråsregionen, säger landshövding Lars Bäckström som en kommentar till dagens nyhet om att tusentals får gå från Ericsson.

– Länsstyrelsen har erfarenhet av tidigare kriser och har i uppgift att söka samordna statens insatser på regional nivå. Här finns många statliga aktörer som kan göra en insats. Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Försäkringskassan, Högskolan i Borås, SP Borås och Kronofogdemyndigheten är några exempel, fortsätter Lars Bäckström.

– Sverige som välfärdsland bygger på samarbete mellan forskning och industri. Både Sverige och Borås behöver båda benen, säger Lars Bäckström avslutningsvis.