Samernas nationaldag

Den 6 februari är det Samefolkets dag eller Samernas nationaldag. Länsstyrelsen hissar den samiska flaggan i Göteborg, Mariestad och Vänersborg.
Den Samiska flaggan

Nationaldagen firas över hela det samiska landområde som kallas Sápmi. Landområdet sträcker sig över fyra länder: Sverige, Norge, Finland och Ryssland.

Den 6 februari är en viktig symboldag för alla samer, oavsett land. Denna dag år 1917 i Trondheim samlades nord- och sydsamer från Norge och Sverige för första gången till ett möte för att prata om gemensamma problem. För att hedra detta möte valdes den 6 februari till samernas nationaldag. Första gången som dagen firades var 1993 i samband med att FN:s internationella urbefolkningsår inleddes.

Den 6 februari firas Samefolkets dag runtom i hela Sverige. Samerna är Sveriges urfolk. Tillsammans med judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar har de också ställning som nationell minoritet. Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar att stärka skyddet av de nationella minoriteterna och de historiska minoritetsspråken.

Läs mer om Sveriges fem erkända nationella minoriteter.  

Läs mer om samernas nationaldag på Sametingets webbplats.