Så här får vi ett rikare odlingslandskap

Idag träffas flera representanter som arbetar för ett öppet odlingslandskap med höga natur- och kulturmiljövärden. Värdskapet genomförs i samverkan mellan Partille kommun och Länsstyrelsen.

Ett mål för dagen är att sammanföra individuella krafter och ideella organisationer på landsbygden med den offentliga sektorn. Föreläsningar, diskussioner och studiebesök på Lexby gård i Partille kommun ingår i programmet.

- Vi väger in de sociala, ekologiska och ekonomiska perspektiven i arbetet för att bevara kulturmiljövärdena i odlingslandskapet, säger Eva Carlsson, kommunalråd i Partille.

Människor måste ha möjlighet att leva och bo på landsbygden för att vara med och arbeta för att miljömålet för ett rikare odlingslandskap ska nås. En möjlighet att arbeta för detta ges genom att dra nytta av olika EU-stöd.

- Undersökningar visar att det behövs stöd och rådgivning för att vi ska kunna behålla kulturmiljövärdena i det svenska odlingslandskapet, säger Ann-Charlott Hajdu-Rafis på Länsstyrelsen.

Flera intressanta förslag på hur arbetet för att få ett rikare odlingslandskap kan utvecklas lyftes fram under dagen. Guidade trädgårdsvisningar på Orust, hästföretagande och vasstak i Falbygden samt skötsel av Lexby gårds kultur- och naturvärden i Partille är några bra exempel.

Deltagarna diskuterade hur vi tillsammans kan gå vidare och arbeta för att nå miljömålet om ett rikare odlingslandskap.

- Det är viktigt att öka kunskapen om kulturvärden och spår i landskapet så att vi tillsammans hjälps åt att bevara dem för framtiden, säger Ulla Arnberg, representant för Partille Naturskyddsförening.

Två träffar till kommer att arrangeras i länet på samma tema:

31 oktober i Lidköping

2 november i Mellerud