Rövardotters naturreservat utökas genom Komet

Sörknatten är ett av Dalslands mest besökta naturreservat. Det har nu blivit större tack vare initiativ från markägare. En stor del av filmen Ronja Rövardotter spelades in i Sörknatten-området.
Från Sörknattens topp kan man se över 10 sjöar vid klart väder. Foto: Lars Skogsberg

Naturreservatet Sörknatten bildades 1981 och utökades 1997 till att omfatta cirka 370 hektar. Genom den satsning som kallas Komet har ytterligare utökning skett 2015 och nu senast i mars 2016 med sammanlagt cirka 20 hektar. Komet innebär att skogsägare inbjuds att till Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen tipsa om skyddsvärd skog på egen mark.

– Vi är naturligtvis glada för att skogsägarna hört av sig till oss så att det här fina naturreservatet kunnat bli ännu större, säger Tord Wennerblom på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Området är mycket kuperat och landformerna och geologin i Sörknatten-området är unika för landet. Berggrunden domineras av den karaktäristiska kvartsiten som bildar långa och höga bergryggar. Dessa nästan kala bergryggar kallas ”knattar”, därav namnet Sörknatten.

Naturskog och storslagen landskapsbild präglar området. En del träd är mer än 300 år gamla. Fåglar som tjäder, järpe, nattskärra och trädlärka gillar Sörknatten.

© 2010 tommyfotografen.se / Tommy Feldth
© 2010 tommyfotografen.se / Tommy Feldth

Gillade Sörknatten gjorde säkert även Tage Danielsson och Astrid Lindgren. De valde nämligen Sörknatten när man gjorde filmen om Ronja Rövardotter. Det mesta av filmen är inspelad här. Den hade svensk premiär 1984.

Större delen av naturreservatet ligger i Åmåls kommun, men den del som naturreservatet utökats med i år ligger i Bengtsfors kommun.


 Kontaktpersoner

Tord Wennerblom
Biolog
010-224 54 55
070-579 04 98
tord.wennerblom@lansstyrelsen.se

Pressansvarig:
Anita Nilsson
010-224 45 46
0736-60 51 18
anita.nilsson@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland