Risvedens vildmark blir naturreservat

Länsstyrelsen har beslutat att skydda ett 380 hektar stort naturområde i Risveden i Ale kommun som naturreservat. Med angränsande befintliga naturreservat skapas därmed en 750 hektar stor sammanhängande vildmark till glädje för regionens natur- och friluftsintresserade.  
Skogen i Risvedens vildmark

Naturreservatet Risvedens vildmark utgörs av både äldre och yngre barrskog med stort inslag av sjöar och våtmarker. Tallen dominerar i det kuperade området men i partier förekommer även ren granskog.

Genom åren har man funnit flera naturvårdsintressanta arter i skogen av bl.a. mossor och lavar. Området har även ett rikt fågelliv och där återfinns bl.a. Risvedens största tjäderspel.

Områdets storlek och väl utvecklade stigsystem inbjuder också till ett rikt friluftsliv med både vandring, bär och svampplockning.

– Risvedens vildmark med angränsande reservat är ett fint utflyktsmål för alla som vill uppleva skogens rika växt- och djurliv eller bara njuta av vildmarkens orördhet och tystnad, säger Peter Post, biolog på Länsstyrelsen Västra Götaland.

För att förstärka områdets friluftsvärde och underlätta för besökare kommer Länsstyrelsen även att anlägga flera rastplatser och vindskydd med eldstad i reservatet.

Reservatet nås enklast med bil. Längs vägen från Skogstorp till Stora Ljusevatten kommer flera p-platser att anläggas.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Anita Nilsson
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18