Riksdagsledamöter på besök

Länsstyrelsen fick i dagarna besök av ett tiotal västsvenska riksdagsledamöter. Det gav såväl oss som Västra Götalandsregionen möjlighet att informera i några aktuella länsfrågor. Vi talade bland annat om problematiken kring avtappningen av Vänern, skredriskerna längs Göta älv, bostadssituationen i länet och vårt arbete med strandskyddsfrågor.

​Länets riksdagsledamöter har bjudits in även tidigare år, men inte med någon regelbundenhet. Nu är ambitionen att Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen gemensamt ska bjuda in ledamöterna varje år, för att kunna skicka med viktiga budskap från oss till riksdagen.