Rakel fungerar igen i länet

Radiokommunikationssystemet Rakel fungerar igen. Det var i samband med en uppdatering under natten till tisdag som systemet slutade att fungera i Västra Götaland. Det är framför allt polis, räddningstjänst, ambulansverksamhet och Västtrafik som har påverkats av störningarna. 

Kl 13:30 meddelade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att basstationerna för Rakel fungerar som de ska igen. Det är MSB som ansvarar för kommunikationssystemet Rakel.  

Länsstyrelsen har under förmiddagen varit i kontakt med huvuddelen av Rakelanvändare i Västra Götalands län för att säkerställa att de uppmärksammat störningarna. Klockan 13:00 kallade Länsstyrelsen till en samverkanskonferens för att stämma av läget med de mest berörda aktörerna och skapa en förmåga för att kunna hantera ett eventuellt långvarigt kommunikationsavbrott eller en storskalig händelse.  

Vid mötet rapporterade aktörerna att man hanterat situationen genom att gå över till reservdrift och andra kommunikationsvägar som mobiltelefoni. Inga allvarliga incidenter har rapporterats i länet till följd av att Rakel legat nere. Västtrafik rapporterade att det uppstått förseningar i kollektivtrafiken på grund av att Rakel, som är det ordinarie kommunikationssystemet, inte kunnat användas.  

Läs mer om Rakelsystemet hos MSB