Radiosändningar igång efter mastbrott

TV- och radiomasten, Häglaredsmasten, öster om Borås knäcktes i söndags kväll. Under måndag eftermiddag installerades dock en reservmast så att FM-sändningarna åter fungerar över Sjuhäradsområdet.

De ordinarie sändningarna via P4 Sjuhärad kan åter höras via FM-nätet, men störningar kan förekomma på grund av sämre kapacitet i den reservmast som installerats. Tills felet är helt löst kan den lokala sändningen från P4 Sjuhärad höras på webben och via appen SR Play.

Teracom ansvarar för den markbundna radio- och tv-sändningen i Sverige. Mastbrottet utreds av polisen.

Länsstyrelsen fortsätter att följa händelseutvecklingen tillsammans med berörda myndigheter och andra aktörer.

Mer information om händelsen finns hos

P4 Sjuhärad

Teracom

Borås Stad

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Krisinformation.se