Positiva betyg till Länsstyrelsens medarbetare

För åttonde året i rad har Sveriges länsstyrelser genomfört en brukarundersökning där nästan 5 000 intervjuer genomförts kring frågor som rör handläggning, bemötande och kvalitet i det arbete som länsstyrelserna utför. Resultatet visar högt betyg när det gäller bemötande och engagemang.

Varje år undersöks ett urval av länsstyrelsernas verksamheter. I år har undersökningen omfattat 22 verksamheter. Inom de undersökta verksamheter får länsstyrelsen goda betyg när det gäller bemötande och engagemang. Brukarna tycker också i hög grad att länsstyrelsernas beslut är lätta att förstå och många är nöjda med handläggningstiden.

– Jag gläds åt det positiva resultatet och ser att vi är på rätt väg men det finns ingen anledning att slå sig till ro. Vi behöver förbättra och förenkla så att vår verksamhet fungerar optimalt för dem vi är till för, säger Lisbeth Schultze som är länsöverdirektör på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Undersökning visar även på områden där Länsstyrelsen behöver bli bättre. Det rör sig om tillgänglighetsfrågor så som att nå rätt person på telefon och att hitta information på myndighetens webbplats. 

Fakta om undersökningen

Länsstyrelserna mäter varje år kundernas nöjdhet inom olika verksamheter genom telefonintervjuer. I år gjordes strax under 5000 intervjuer med privatpersoner, företagare, kommuner, andra myndigheter, organisationer och föreningar med flera som varit i kontakt med länsstyrelsen det senaste året

 

Rapporten finns i sin helhet finns på Länsstyrelsens webbplats