Öppet öga – för naturens bästa

Länsstyrelserna, Polisen och Naturvårdsverket startar en informationskampanj för att förebygga brott i naturen. Syftet är att få människor att hjälpa till att bevara värdefulla och skyddsvärda växter och djur.

​Många invånare uppskattar den svenska naturen och inser vikten av att bevara den stora variationen av växter och djur. Men tyvärr finns det de som vill tjäna pengar genom att olagligt samla in unika arter. Under de senaste åren har ett antal fall av så kallade flora- och faunakriminalitet uppmärksammats i medierna. Det händer även att växter, djur eller deras livsmiljöer skadas på grund av okunskap.

Utanför jakttid är våra vilda djur, deras boplatser och ägg fredade. Samtliga svenska grod- och kräldjur är fridlysta, liksom en rad växter. Det innebär till exempel att de inte får samlas in eller plockas. Många djurarter har dessutom ett starkt skydd genom EU-lagstiftning. Det gäller till exempel fladdermöss och vissa fågelarter.

För att upptäcka och förhindra artskyddsbrott behöver myndigheterna hjälp från allmänheten.

 – Genom satsningen "Öppet öga" vill vi öka kunskapen om vad som är tillåtet och vad som är förbjudet i naturen, och upplysa allmänheten om vart man ska vända sig om man misstänker brott, säger artskyddshandläggare Martin Goblirsch på Länsstyrelsen Västra Götaland.

För mer information, kontakta:

Polismyndigheten, Polisregion Väst: Göran Winqvist, tel. 070-536 80 41
Länsstyrelsens artskyddshandläggare: Martin Goblirsch, tel. 010-224 47 10 (fridlysta arter)
Ingela Gjers, tel. 010- 224 54 70 (handel, förevisning, preparering)

Hasselsnok, blåsippa och vanlig padda