Ökad trygghet i boenden

I onsdags samlades representanter från kommuner, Polisen och Migrationsverket för att samverka kring ökad trygghet på flyktingboendena i Fyrbodalområdet. Länsstyrelsen var sammankallande.
Gunilla Gevréus, polismästare i Fyrbodal.

Det stora antalet människor på flykt har lett till fler boenden och fler människor på varje boende. En följd av den ökade mängden människor är ökad oro, fler motsättningar och ibland även bråk på flyktingboenden. För att förebygga incidenter och öka tryggheten har Polisen tagit initiativ till möten med länets kommuner och i onsdags hölls det första mötet i Vänersborg.

- Befolkningen ökar i ett snabbt tempo, vilket leder till utmaningar som vi måste jobba med gemensamt för att lyckas, sade Gunilla Gevréus, polismästare i Fyrbodal. Att öka tryggheten på boendena är en av utmaningarna och vi vill samverka med kommunerna och Migrationsverket kring gemensam problembild och de åtgärder som vi måste vidta. Dagens möte är en utsträckt hand, fortsatte hon.

De inbjudna deltagarna instämde i behovet av samverkan och dagen blev ett startskott på ett gemensamt arbete i den nya situationen som samhället står inför. Ett mycket efterfrågat arbete som måste börja här och nu och utgå från en gemensam lägesbild, enligt de inbjudna kommunerna.

Länsstyrelsens roll blir att samordna och vara arenan för samarbetet.

Representanter från Migrationsverket och kommuner.