Nytt stort lönegarantiärende för Länsstyrelsen

Mer än 3 600 personer får lönegaranti utbetald av Länsstyrelsen i samband med rekonstruktionen av företagsgruppen Stampen. Majlönerna är redan avklarade.

– Juniutbetalningen är ett omfattande uppdrag och blir något av en utmaning för oss att klara av, säger ekonomidirektör Magnus Berg, Länsstyrelsen i Västra Götaland.
Närbild på mynt och sedlar

​– Detta är utan tvekan det största lönegarantiuppdrag Länsstyrelsen haft sedan SAAB-koncernens konkurs i december 2011, fortsätter Magnus Berg.

De 3600 anställda som berörs finns i 14 olika bolag inom Stampengruppen. Nio av bolagen, med drygt 3000 anställda finns i de län där Länsstyrelsen i Västra Götaland handlägger lönegarantiärenden (Västra Götaland och Halland). Tre bolag, med närmare 300 anställda, finns i Stockholm och två bolag, med knappt 300 anställda, kommer att hanteras av Länsstyrelsen i Östergötland.

Det är rekonstruktören som beslutar om att lönegaranti ska betalas ut och det är Länsstyrelsen som handlägger utbetalningarna. Utbetalda nettolöner i maj är 46 miljoner kronor.

Lönegarantilagen säkerställer att anställda i företag som går i konkurs eller genomgår företagsrekonstruktion ändå får ersättning för lön under begränsad tid.

När ett företag försätts i konkurs eller ska genomgå en rekonstruktion, utser Tingsrätten en konkursförvaltare eller rekonstruktör, som beslutar vilka personer som har rätt till lönegaranti och vilka belopp som ska betalas ut. Efter att Länsstyrelsen har fått ett skriftligt beslut från konkursförvaltaren eller rekonstruktören betalar Länsstyrelsen ut lönegarantin.

Läs mer om lönegaranti.