Brandfält, gammelskog och myrmarker i nytt reservat på Kynnefjäll

Länsstyrelsen har beslutat att bilda naturreservatet Kynnefjäll-Sätret som ligger i anslutning till det största reservatet på Kynnefjäll. Sammanlagt får nu nästan 2 000 hektar skog och myr skydd i det här området.

Genom beslutet får ytterligare cirka 200 hektar skog, sjö och myr ett långsiktigt skydd i ett område som är värdefullt både för friluftsliv och naturvård.

– Det är särskilt glädjande att vi genom samverkan med alla markägare lyckats skydda hela brandfältet, säger Lennart Olsson på Länsstyrelsens naturskyddsenhet. Brandfältet som uppstod sommaren 2014 utgör en speciell miljö för en rad insekter och växter. Den brandskadade veden och de lövbestånd som växer upp efteråt skapar förutsättningar för arter som annars är hårt tillbakaträngda i skogslandskapet.

Reservatet har även i övrigt höga naturvärden främst på grund av att skogen är förhållandevis orörd och har uppkommit spontant. På några bergsryggar finns tallar som överlevt den skoglösa perioden på ”fjället” och som nu är över trehundra år gamla.

Skogsbild från Kynnefjäll. Foto: Lennart Olsson.

Kontakta oss

Pressansvarig:
Anita Nilsson
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18