Nytt nummer av Länsfokus

Lagom till vårens tillsynsvecka landar vi ett nytt nummer av tidningen Länsfokus. Här kan du läsa om strandskyddstillsyn, bevarandeplaner, dammsäkerhet, hus, minnen, människor och mycket annat.
Omslag av länsfokus 1 2016