Nytt läge kräver nya lösningar

Ackompanjerade av Almedalens sommarregn samtalade beslutsfattare, landshövdingar och representanter från regeringen. Temat var Sveriges nya läge till följd av det stora antalet nyanlända.

Under onsdagen i Almedalsveckan höll länsstyrelserna i samverkan ett seminarium om Sveriges nya läge. Det nya läget belystes under tre teman: Sverige tillsammans, boende för alla och hållbart samhällsbygge, men hur?

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson, som deltog i samtalen, uttryckte sin förvåning över att systemen inte finns på plats efter så många år av mottagande av nyanlända.
- Vi måste tänka i nya banor och anpassa systemen, menade hon. Som exempel nämnde hon platsannonser som borde anpassas efter kompetens och inte enbart svensk utbildning.

Stämningen var god under samtalen. Anders Danielsson, Migrationsverket, Ylva Johansson, Arbetsmarknadsminister och Nisha Besara, moderator höll humöret uppe trots regnet.

Migrationsverket positiva

Flera av samtalsdeltagarna höll med om att våra system är tröga och behöver förnyas. Inte minst inom plan- och byggsektorn. Anders Danielsson, generaldirektör för Migrationsverket var emellertid positiv och poängterade att vi är bäst i världen på mottagande av nyanlända. Med rättssäkerhet och kvalitet i fokus kan man inte bara trycka igenom människor i asylsystemet, menade han, men efter det hårt pressade läget i höstas ser han nu ljust på framtiden och asylprocessen.
- Vi har en grannlaga uppgift men inom ett år kommer vi att ha kortat våra handläggningstider betydligt, sade han.

Stockholms landshövdings önskelista

Chris Heister, landshövding i Stockholm, vurmar för boendefrågan som särskilt viktig för integrationen och har kompletterat regeringens bostadspolitiska paket med fem punkter som hon tycker saknas. I den första punkten önskar hon ett tydligare ansvar för Länsstyrelsen att samordna statliga myndigheter. Hon önskar också att möjligheterna för andra myndigheter att överklaga länsstyrelsernas beslut avskaffas.

Ministern vill ge Länsstyrelsen ett nytt uppdrag

Biträdande generaldirektör för Arbetsförmedlingen Clas Olsson var bekymrad för att arbetsgivarna inte anställer trots att de nyanlända har den kompetens som behövs. Lars-Göran Johansson från Svenskt Näringsliv kontrade med att det också måste fokuseras på de som ska anställa.
- Med de risker och kostnader det innebär att anställa fel person måste det skapas förutsättningar för små och medelstora företag att bidra till integrationen, menade han.
Ylva Johansson tog ordet och menade att det behövs någon som håller i samordningen mellan utbildning och arbetsmarknad.
- Det uppdraget skulle Länsstyrelsen kunna ha, tyckte hon.

"Staten och kommunerna", menade Lars Bäckström

Vår landshövding Lars Bäckström håller kanske med Ylva i detta. Utan att just kommentera hennes förslag pratade han om att Länsstyrelsen spelar en viktig roll och att vi skulle kunna ha en ännu viktigare roll i framtiden.
- Sverige är unikt med starka kommuner och en stark stat som verkar tillsammans. Varför inte byta ut Ebba Gröns textrad "Staten och kapitalet" till "Staten och kommunerna", skämtade han. Samhällsanda och samverkan där laget är större än jaget är det som gör att vi lyckas och kommer att fortsätta lyckas med vårt mottagande av nyanlända, löd landshövdingens budskap.

Statssekreterare Erik Nilsson har lett är den nationella samlingen Sverige tillsammans under våren. Lars Bäckström förbereder sig inför samtalet och i bakgrunden syns Per-Arne Andersson, SKL och Sohrab Fadai från Företagarna i Dalarna.

 
Ett drygt femtiotal personer hade kommit till Länsstyrelsen i Gotlands trädgård för att lyssna på samtalen som leddes av moderator Nisha Besara. Samtliga medverkande i samtalspanelerna ser ni under respektive seminarium.

Tältet var fullt under samtalen om Sveriges nya läge.